Hvordan lage database – Fremgangsmåte

Merk: Denne "oppskriften" ble laget for elever som tok IKT-driftsfag på videregående under læreplanen fra 1999. Det er tatt utgangspunkt i Microsoft Access i beskrivelsene, og sidetallet det refereres til er å finne i boka "Programvare for IKT-driftsfag" fra Gyldendal (mener jeg å huske).

Finn ut hvilke tabeller du trenger

Eks. Du skal lage en database med oversikt over elevene i klassen:

 1. Da finner du først ut hvilken informasjon du vil ha om hver enkelt elev, slik som Fornavn, Etternavn, Adresse, Postnummer, Poststed, Telefon osv.
 2. Så finner du ut hvilken informasjon som kan være felles for hver elev og hva som er unikt for hver elev. I vårt eksempel vil ofte flere elever ha samme Postnummer og Poststed. For å unngå dobbellagringer (s. 45 i boka) velger vi da å skille ut denne informasjonen til en egen tabell.
 3. Da står du igjen med to tabeller: Elev og Postadresse.


Lag datamodellen

 1. Nå vet du hvilke tabeller du trenger, så da kan du lage datamodellen med de tabellene du har funnet du trenger.
 2. Fyll på med de attributtene (feltene) du har funnet ut at du vil ha.
 3. Lag relasjonene mellom tabellene.


Lag databasen

 1. Så er det på tide å lage selve databasen. Nå kan du bruke datamodellen som utgangspunkt og lage de aktuelle tabellene og relasjonene.
 2. Velg de rette datatypene for attributtene. Tenk over hva som er logisk å bruke for den ulike informasjonen.
 3. Lag relasjonene mellom tabellene (samme som i datamodellen).
 4. Neste skritt blir å legge inn data i tabellene. Det er to måter å gjøre dette på:


Men hvorfor får jeg ikke nedtrekksliste for Postnummer?

Dette må du gjøre i tabellen Elev (altså i tabellen du vil hente informasjon til):

 1. Velg det feltet du vil ha nedtrekksliste for
 2. Velg Oppslag
 3. Velg Kombinasjonsboks i Vis kontroll
 4. La Tabell/spørring stå i Radkildetype
 5. Velg den tabellen du vil koble Postnummer fra tabellen Elev sammen med, i dette tilfellet tabellen Postadresse (dvs. tabellen du henter informasjon fra) i Radkilde.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!